• 074 307 100-1
  • จ. - ศ. 8.00 - 16.00 น.
  • ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

รพช.ที่มีคุณภาพ

ประชาชนมีส่วนร่วม

เจ้าหน้าที่มีความสุข

โทรด่วน : 074 377 100-1

Category Archives: ภาพกิจกรรม

โรงพยาบาลสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เปิดการให้บริการด้านสาธารณสุข กับประชาชนแบบ Telemedicine

โรงพยาบาลสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เปิดการให้บริการด้านสาธารณสุข กับประชาชน ผ่านทางเทคโนโลยีและการสื่อสารแบบ Video conference เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัย การรักษา และการป้องกันโรค โดยใช้วิธีการรักษาแบบ Telemedicine

ตัวแทนสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. ตัวแทนสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข จังหวัดสงขลา โดย นางเงินยวง ศิริกาญจน์โรจน์ หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลสะบ้าย้อย และตัวแทนสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอสะบ้าย้อย ได้ลงเยี่ยมให้กำลังใจ บุคลากรสาธารณสุข ที่ประสบอุทกภัย คือ คุณจำนงค์ จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำตลอด ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยมีน้ำท่วมบ้านสูงระดับ 1.5 เมตร ทรัพย์สิน ได้รับความเสียหายบางส่วนที่เคลื่อนย้ายไม่ทันจากน้ำท่วมเฉียบพลัน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565

ตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้ประสบอุทกภัย ณ โรงเรียนสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายแพทย์นพฎล สุทธิพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะบ้าย้อย สาธารณสุขอำเภอสะบ้าย้อยและเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอสะบ้าย้อย พร้อมด้วยนายอำเภอสะบ้าย้อย หัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมต้อนรับนายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าสำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ในโอกาสลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้ประสบอุทกภัย โรงเรียนสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา และได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค หน้ากากอนามัย และยารักษาโรค เพื่อช่วยเหลือและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยในเบื้องต้น และลงพื้นที่บ้านสวนชาม หมู่ที่ 2 ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย เพื่อติดตามสถานการณ์ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน หลังสถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลาย พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าสำรวจประเมินความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือต่อไป

ระบุคำที่ต้องการค้นหา ?