• 074 307 100-1
  • จ. - ศ. 8.00 - 16.00 น.
  • ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

รพช.ที่มีคุณภาพ

ประชาชนมีส่วนร่วม

เจ้าหน้าที่มีความสุข

โทรด่วน : 074 377 100-1

Category Archives: Uncategorized

โรงพยาบาลสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เปิดการให้บริการด้านสาธารณสุข กับประชาชนแบบ Telemedicine

โรงพยาบาลสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เปิดการให้บริการด้านสาธารณสุข กับประชาชน ผ่านทางเทคโนโลยีและการสื่อสารแบบ Video conference เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัย การรักษา และการป้องกันโรค โดยใช้วิธีการรักษาแบบ Telemedicine

ตัวแทนสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. ตัวแทนสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข จังหวัดสงขลา โดย นางเงินยวง ศิริกาญจน์โรจน์ หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลสะบ้าย้อย และตัวแทนสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอสะบ้าย้อย ได้ลงเยี่ยมให้กำลังใจ บุคลากรสาธารณสุข ที่ประสบอุทกภัย คือ คุณจำนงค์ จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำตลอด ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยมีน้ำท่วมบ้านสูงระดับ 1.5 เมตร ทรัพย์สิน ได้รับความเสียหายบางส่วนที่เคลื่อนย้ายไม่ทันจากน้ำท่วมเฉียบพลัน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถขนขยะติดเชื้อ จำนวน 1 คัน

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายการรถขนขยะติดเชื้อ (ลงประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2565) 

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงฯ (ลงประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2565)

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการอาคารส่งเสริมสุขภาพและกายภาพบำบัด เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น (ลงประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2565)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (ลงประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2564)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (ลงประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2564)

ประกาศผู้ชนะการยื่นซองประมูลร้านสวัสดิการโรงพยาบาลสะบ้าย้อย ประจำปี 2565 (ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2564)

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสงขลา (ลงประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน 2564)

 

 

ระบุคำที่ต้องการค้นหา ?