• 074 307 100-1
  • จ. - ศ. 8.00 - 16.00 น.
  • ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

รพช.ที่มีคุณภาพ

ประชาชนมีส่วนร่วม

เจ้าหน้าที่มีความสุข

โทรด่วน : 074 377 100-1

Category Archives: One Page

ตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้ประสบอุทกภัย ณ โรงเรียนสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายแพทย์นพฎล สุทธิพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะบ้าย้อย สาธารณสุขอำเภอสะบ้าย้อยและเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอสะบ้าย้อย พร้อมด้วยนายอำเภอสะบ้าย้อย หัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมต้อนรับนายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าสำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ในโอกาสลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้ประสบอุทกภัย โรงเรียนสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา และได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค หน้ากากอนามัย และยารักษาโรค เพื่อช่วยเหลือและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยในเบื้องต้น และลงพื้นที่บ้านสวนชาม หมู่ที่ 2 ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย เพื่อติดตามสถานการณ์ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน หลังสถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลาย พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าสำรวจประเมินความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือต่อไป

E-book สาร สา’สุข สงขลา : ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนกุมภาพันธ์  ปี 2562

E-book สาร สา’สุข สงขลา : ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนกุมภาพันธ์
ปี 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

อ่านต่อเพิ่มเติม คลิก
► https://www.skho.moph.go.th/th/filesupload/journal/feb62/index.html

ระบุคำที่ต้องการค้นหา ?