• 074 307 100-1
  • จ. - ศ. 8.00 - 16.00 น.
  • ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

รพช.ที่มีคุณภาพ

ประชาชนมีส่วนร่วม

เจ้าหน้าที่มีความสุข

โทรด่วน : 074 377 100-1

Author Archives: IT รพ.สะบ้าย้อย

ญาติเข้าเยี่ยมผู้ป่วยช่วงสถานณ์การณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า-19(COVID-19)

ประกาศ โรงพยาบาลสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เรื่องญาติเข้าเยี่ยมผู้ป่วยช่วงสถานณ์การณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า-19(COVID-19)

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย

การแบ่งระดับความรุนแรงและการจัดกลุ่มความเสี่ยง

การบริารความเสี่ยง รพ.สะบ้าย้อย หน้า1-หน้า41

การบริารความเสี่ยง รพ.สะบ้าย้อย หน้า42-หน้า99

NCPR

smart-refer

งานนำเสนอศูนย์ refer อบรม PCT

การAudit เวชระเบียนผู้ป่วยส่งต่อ

นำเสนอ PCT

สรุปผลการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยโรงพยาบาลสะบ้าย้อย ปี 2563

สรุปผลการดำเนินงาน HWP โรงพยาบาลสะบ้าย้อย ปี 2563

สรุปผลการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital โรงพยาบาลสะบ้าย้อย ปี 2563

ท่าทางที่ปลอดภัยในการทำงาน posture

อาชีวสุขศึกษาประจำปี 2563

โภชนาการอาหารสุขภาพ วัยทำงาน

มูลฝอยติดเชื้อกับผลกระทบต่อสุขภาพ

เอกสารประกอบการบรรยาย(PA 2563)

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการบันทึกข้อมูลงบจ่ายเพิ่มเติม ปี 2563

แนวทางการบริหารงบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปี 2563 (PPA)

qof63_template

ทิศทางขับเคลื่อนนโยบายเร่งรัดกระทรวง ปี 2563

งบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคปี 2563

PPT อัคคีภัย โรงพยาบาลสะบ้าย้อย

ความรู้เบื้องต้นอัคคีภัย

 

ระบุคำที่ต้องการค้นหา ?