• 074 307 100-1
  • จ. - ศ. 8.00 - 16.00 น.
  • ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

รพช.ที่มีคุณภาพ

ประชาชนมีส่วนร่วม

เจ้าหน้าที่มีความสุข

โทรด่วน : 074 377 100-1

บริการของเรา

โรงพยาบาลสะบ้าย้อย ยินดีให้บริการ

บริการของเรา

บริการของ รพ.สะบ้าย้อย

ห้องฉุกเฉิน

ห้องฉุกเฉิน

เปิดให้บริการเจ็บป่วยฉุกเฉินทุกวันตลอด 24 ชั่วโงชมง

คลินิคทันตกรรม

คลินิคทันตกรรม

เปิดให้บริการทุกวันจัทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.

คลินิคฝากครรภ์

คลินิคฝากครรภ์

เปิดให้บริการทุกวันพฤหัสบดี เวลา 08.00 – 16.00 น.

ตรวจโรคทั่วไป

บริการตรวจโรคทั่วไป

เปิดให้บริการตรวจโรคทั่วไป วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.

คลินิคเบาหวาน

คลินิคเบาหวาน

เปิดให้บริการทุกวันพุทธ์ เวลา 08.00 – 16.00 น.

คลินิคความดัน

คลินิคความดัน

เปิดให้บริการทุกวันอังคาร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.

คลินิคแพทย์แผนไทย

คลินิคแหทย์แผนไทย

เปิดให้บริการแพทย์แผนไทยวันจันทร์ – เสาร์เวลา 08.00 – 16.00 น.

บริการนอกเวลา วันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 16.00 – 20.00 น.

คลินิคกายภาพบำบัด

คลินิคกายภาพบำบัด

เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00 – 16.00 น.

แผนกสูติกรรม

แผนกสูติกรรม

เปิดให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

คลินิคโรคไต

คลินิคโรคไต

เปิดให้บริการแพทย์แผนไทยวันพฤหัสบดี เวลา 08.00 – 16.00 น.

คลินิคลดพุงลดโรค

คลินิคลดพุงลดโรค

เปิดให้บริการทุกวันพฤหัสบดี เวลา 08.00 – 16.00 น.

คลินิคโรคหอบหีด

คลินิคโรคหอบหีด

เปิดให้บริการทุกวันศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.

แผนกผู้ป่วยใน

แผนกผู้ป่วยใน

เปิดให้บริการแผนกผู้ป่วยในทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ฝ่ายเภสัชกรรม

ฝ่ายเภสัชกรรม

เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00 – 20.00 น.

ฝ่ายเทคนิคการแพทย์ (ห้องLAB)

ฝ่ายเทคนิคการแพทย์ (ห้องLAB)

เปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชม.

แผนก X-RAY

แผนก X-RAY

เปิดให้บริการแผนก X-RAYทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

คลินิควัยรุน

คลินิควัยรุ่น

เปิดให้บริการทุกวันอังคาร เวลา 08.00 – 16.00 น.

คลินิควางแผนครอบครัว

คลินิควางแผนครอบครัว

เปิดให้บริการวันพุทธ์ เวลา 08.00 – 16.00 น.

คลินิควันณโรค / ARV

คลินิควันณโรค / ARV

เปิดให้บริการคลินิควันณโรค / ARV ทุกวันศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.

ระบุคำที่ต้องการค้นหา ?