• 074 307 100-1
  • จ. - ศ. 8.00 - 16.00 น.
  • ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

รพช.ที่มีคุณภาพ

ประชาชนมีส่วนร่วม

เจ้าหน้าที่มีความสุข

โทรด่วน : 074 377 100-1

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อสรรหาคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อสรรหาคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

 

ระบุคำที่ต้องการค้นหา ?