• 074 307 100-1
  • จ. - ศ. 8.00 - 16.00 น.
  • ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

รพช.ที่มีคุณภาพ

ประชาชนมีส่วนร่วม

เจ้าหน้าที่มีความสุข

โทรด่วน : 074 377 100-1

ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน (ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด)

ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน (ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบปฎิบัติและสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน (ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบปฎิบัติและสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน (ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพี่อสรรหาคัดเลือกเปีนลูกจ้างฃั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง กายภาพบำบัด

รับสมัครบุคคลเพี่อสรรหาคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด

ระบุคำที่ต้องการค้นหา ?