• 074 307 100-1
  • จ. - ศ. 8.00 - 16.00 น.
  • ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

รพช.ที่มีคุณภาพ

ประชาชนมีส่วนร่วม

เจ้าหน้าที่มีความสุข

โทรด่วน : 074 377 100-1

Author Archives: IT รพ.สะบ้าย้อย

คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน(MOIT2.14)

ญาติเข้าเยี่ยมผู้ป่วยช่วงสถานณ์การณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า-19(COVID-19)

ประกาศ โรงพยาบาลสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เรื่องญาติเข้าเยี่ยมผู้ป่วยช่วงสถานณ์การณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า-19(COVID-19)

ระบุคำที่ต้องการค้นหา ?