• 074 307 100-1
  • จ. - ศ. 8.00 - 16.00 น.
  • ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

รพช.ที่มีคุณภาพ

ประชาชนมีส่วนร่วม

เจ้าหน้าที่มีความสุข

โทรด่วน : 074 377 100-1

โรงพยาบาลสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เปิดการให้บริการด้านสาธารณสุข กับประชาชนแบบ Telemedicine

โรงพยาบาลสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เปิดการให้บริการด้านสาธารณสุข กับประชาชน ผ่านทางเทคโนโลยีและการสื่อสารแบบ Video conference เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัย การรักษา และการป้องกันโรค โดยใช้วิธีการรักษาแบบ Telemedicine

ระบุคำที่ต้องการค้นหา ?