• 074 307 100-1
  • จ. - ศ. 8.00 - 16.00 น.
  • ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

รพช.ที่มีคุณภาพ

ประชาชนมีส่วนร่วม

เจ้าหน้าที่มีความสุข

โทรด่วน : 074 377 100-1

ตัวแทนสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. ตัวแทนสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข จังหวัดสงขลา โดย นางเงินยวง ศิริกาญจน์โรจน์ หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลสะบ้าย้อย และตัวแทนสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอสะบ้าย้อย ได้ลงเยี่ยมให้กำลังใจ บุคลากรสาธารณสุข ที่ประสบอุทกภัย คือ คุณจำนงค์ จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำตลอด ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยมีน้ำท่วมบ้านสูงระดับ 1.5 เมตร ทรัพย์สิน ได้รับความเสียหายบางส่วนที่เคลื่อนย้ายไม่ทันจากน้ำท่วมเฉียบพลัน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565

ระบุคำที่ต้องการค้นหา ?