หน่วยบริการในสังกัด

หน่วยงานในสังกัด

รพ.สต.บ้านโคกตก

รพ.สต.บ้านเม๊าะลาแต

รพ.สต.เปียน

รพ.สต.บ้านเก่า

รพ.สต.บ้านห้วยบอน

รพ.สต.บ้านนากัน

รพ.สต.บ้านวังโอะ

รพ.สต.บ้านทัพหลวง

รพ.สต.บ้านคูหา

รพ.สต.บ้านน้ำเชี่ยว

รพ.สต.บ้านถ้ำตลอด

รพ.สต.บ้านบาโหย

รพ.สต.บ้านตาฆอ

รพ.สต.สำนักเอาะ

รพ.สต.หาดทราย

PCU สะบ้าย้อย 1