ประวัติความเป็นมา

สำนักงานเครือข่ายบริการสุขอำเภอสะบ้าย้อย

ตั้งอยู่ เลขที่ 2/17 ม.1 ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

ซึ่งอยู่ภายในโรงพยาบาลสะบ้าย้อย สำนักงานเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอสะบ้าย้อยตั้งอยู่ใน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา อันเป็น 1 ใน 4 อำเภอ ชายแดน ของจังหวัดสงขลา ที่มีเหตุการณ์ไม่สงบเกิดขึ้น บ่อย และจัดได้ว่าเป็นพื้นที่สีแดง โดยประชากรส่วนใหญ่ (70%) นับถือศาสนาอิสลาม และ 30% นับถือศาสนาพุทธ ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ เกษตรกรรมและสวนยางพาราเป็นหลัก