ขอเชิญประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบาโหย อำเภอสะบ้าย้อย เข้ารับบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

จังหวัดสงขลา ขอเชิญประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบาโหย อำเภอสะบ้าย้อย เข้ารับบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
นายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลา ได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งทรงห่วงใยประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร และห่างไกลให้ได้รับบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง โดยในวันพฤหัสที่ 6 ธันวาคม 2561หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.สงขลา จะออกให้บริการ ณ สำนักสงฆ์บ้านไร่เหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลบาโหย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา โดยให้บริการประชาชนตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. โดยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการถอนฟัน ตรวจสุขภาพช่องปาก พร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ
จึงขอเชิญประชาชนในพื้นที่ตำบลบาโหย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา และพื้นที่ตำบลใกล้เคียง เข้ารับบริการจากหน่วยแพทย์ พอ.สว. ในครั้งนี้
สำหรับทีมอาสาสมัคร พอ.สว. ที่เข้าร่วมปฏิบัติงานในครั้งนี้ประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล บุคลากรสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกลุ่มอื่น ๆ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ โรงพยาบาลสะบ้าย้อย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสะบ้าย้อย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอสะบ้าย้อย นิคมที่ 6 พร้อมด้วยนายอำเภอสะบ้าย้อย และเจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจภูธรสะบ้าย้อย ร่วมออกร่วมปฏิบัติงาน