คปสอ.สะบ้าย้อยรับการนิเทศผสมผสาน ครั้งที่ 1/2563 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

วันที่ 21 มกราคม 2563 นายณรงค์ ด้วงปาน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา นำคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สงขลา ร่วมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอสะบ้าย้อย รอบที่ 1/2563 โดยมี นายแพทย์นพฎล สุทธิพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะบ้าย้อย และนายชอบ บุญช่วย สาธารณสุขอำเภอสะบ้าย้อย ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเดินงาน ทั้งนี้ได้มีการลงเยี่ยม รพ.สต.น้ำเชี่ยว ตำบลเขาแดง เพื่อรับฟังปัญหา และให้กำลังใจบุคคลากรในพื้นที่ด้วย